STEM MIDDLE

stem
middle
6-10 років

Основні курси (1-й клас)

Основи робототехніки

Вік дітей: 1-й клас

Що вивчаємо:

На цьому курсі діти конструюють і програмують автономних роботів, створюють наукові проекти, вивчають тваринний світ, дізнаються про новітні технології, досліджують космічний простір,. Упродовж цього вступного курсу, діти вивчають основи механіки, математики та програмування. Головний принцип навчання на цьому курсі – «а що, як…»: діти експериментують, перевіряють свої теорії та не бояться робити помилки.

Яких результатів досягаємо:

Маленькі дослідники зможуть компонувати деталі для створення різних механізмів, програмувати у середовищі LEGO Education WeDo 2.0, працювати у команді, знаходити спільну мову з напарником і розв’язувати складні завдання під час роботи над проектом. Діти оперують поняттями: робот, датчик, комп’ютерна гра, маніпулятор, віртуальна реальність, інфрачервоне випромінювання, безпровідне з’єднання; механізми (кривошип, зубчаста передача руху, редуктор, передавальне відношення, ремінний механізм, черв’ячна передача руху).

Додаткові курси (1-й клас)

Захоплююча математика
(рівень 1)

Вік дітей: 6-7 років, 1-й клас

Що вивчаємо:

Основне завдання курсу – зацікавити дітей вивченням математики, навчити шукати та пояснювати власні рішення, розвинути навички логічного мислення та аналізу. За допомогою LEGO ми «конструюємо» умови й розв’язуємо завдання з додавання, віднімання, знаходимо частину від цілого тощо. У процесі гри засвоюємо математичні поняття й вивчаємо геометричні фігури. А для закріплення здобутих знань розгадуємо головоломки, розв’язуємо задачі на логіку, виконуємо завдання на ПК та граємо в командні математичні ігри.

Яких результатів досягаємо:

Курс зацікавить дітей математикою. Вони навчаться порівнювати величини, познайомляться з фізичними поняттями відстані, часу, маси й об’єму, зможуть розрізняти одиниці вимірювання (см, м, км, год, хв, с, г, кг, мл, л). Діти навчаться презентувати дані у вигляді графіків і діаграм та поступово розвивають комп’ютерну грамотність і кмітливість.

Основні курси (2-й клас)

Робототехніка Scratch

Вік дітей: 2-й клас

Що вивчаємо:

“Робототехніка Scratch” - це курс, де програмування роботів стає ще цікавішим та інтерактивнішим, оскільки відкриваються нові можливості для наймолодших робототехніків, тепер можна створювати власні історії, ігри, анімацію та всі ці інновації поєднувати з конструюванням та програмуванням роботів.

Яких результатів досягаємо:

Курс тренує логіку, розвиває технічне мислення й уміння аналізувати. Діти поглиблюють знання й навички програмування, творчого та системного мислення, а робота в парах поліпшує вміння спілкуватися.

Додаткові курси (2-й клас)

Захоплююча математика
(рівень 2)

Вік дітей: 7-8 років, 2-й клас

Що вивчаємо:

Логічне продовження курсу «Захоплююча математика. Рівень 1», що містить у собі ще більше цікавих задач, унікальних моделей та нестандартних рішень. Кожне завдання має логічну складову і не один підхід до розв’язання. Завдання курсу: орієнтувати дітей на виконання конкретних і складних математичних задач за допомогою цеглинок LEGO як матеріалу для рахування та моделювання.

Яких результатів досягаємо:

Діти зможуть проаналізувати і визначити спосіб розв’язання задач, вмітимуть логічно мислити і обґрунтовувати свої відповіді. Покращать навички працювати в колективі та презентувати результати своєї роботи.

Kid’s project
(рівень 1)

Вік дітей: 7-9 років

Що вивчаємо:

Учні об’єднуються в команди та створюють проекти, присвячені актуальним науковим і соціальним проблемам, наприклад, утилізація та переробка сміття, відновлювані джерела енергії, допомога людям з обмеженими можливостями. Діти самостійно конструюють складні моделі приладів і навчаються створювати презентації в PowerPoint і StoryVisualizer.

Яких результатів досягаємо:

Працюючи над спільним проектом, учні здобувають практичні навички роботи з комп’ютером, швидкого пошуку й аналізу інформації. Дитина отримує досвід спілкування та взаємодії в команді, розвиває вміння робити усні презентації.

Minecraft Education

Вік дітей: 2-й клас

Що вивчаємо:

Діти опиняться у віртуальному світі Minecraft — місці необмежених можливостей, де вони можуть змінювати, будувати, створювати, експериментувати, спілкуватися з друзями та навчатися разом. Учні шукають оптимальні і часто нестандартні шляхи розв’язання проблем. Курс чудово доповнює шкільну програму предмету "Я досліджую світ" і є комплесним STEM уроком, де є завдання і порахувати, і почитати, і зробити висновки. По секрету: діти, що відвідують заняття з Minecraft, менше грають вдома.

Яких результатів досягаємо:

Діти зможуть розподіляти та виконувати різні ролі в команді, враховуючи інтереси всіх учасників, розширять свої знання про світ та природу.

Основні курси (3-й клас)

Практична механіка

Вік дітей: 3-й клас

Що вивчаємо:

«Практична механіка» – курс, що дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі. Конструюючи та досліджуючи моделі, діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки. Кожне заняття - це як лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент та отримати результат, потрібно сконструювати власний прилад.

Яких результатів досягаємо:

Учні зможуть самостійно планувати та здійснювати експерименти, а потім аналізувати результати. Покращується вміння визначати причинно-наслідкові зв’язки і розвивається технічне мислення.

Додаткові курси (3-й клас)

Kid’s project
(рівень 2)

Вік дітей: 8-9 років

Що вивчаємо:

Поглиблюємо навички генерувати інноваційні рішення і захищати власні ідеї: тепер діти конструюють не моделі, які вже існують, а власні вигадані проекти. Для створення проекту учні комбінують знання з різних галузей і багато працюють у команді, вчаться робити відеопрезентації, опановують основи монтажу рекламних роликів своїх винаходів у Movie Maker.

Яких результатів досягаємо:

Діти здобувають базові навички фільмування, монтують власні презентаційні відео в Movie Maker. Молоді інноватори також розвивають уяву й аналітичне мислення, вони злагоджено працюють у команді, захищають власну думку та впевнено виступають перед аудиторією.

Країнознавство

Вік дітей: 8-12 років

Що вивчаємо:

Кожне заняття — це віртуальна подорож новою країною, знайомство з її пам’ятками, культурою, традиціями, історією, видатними особистостями. Діти створюють сюжети власних мандрівок і, використовуючи уяву, складають із LEGO відомі міста й пам’ятки, а потім створюють комікси за власними сюжетами.

Яких результатів досягаємо:

Курс розвиває туристичну грамотність дитини, надає базові знання з географії, культури й історії країн світу, навчає роботі з комп’ютером, креативності і комунікабельності.

Minecraft Education

Вік дітей: 3-й клас

Що вивчаємо:

Майбутні програмісти почнуть автоматизувати віртуальний світ Minecraft та створювати в ньому власні ігри. Для цього діти опанують середовище програмування Make Code, де програми складаються з блоків, а одним кліком можна перетворити їх на справжній JavaScript код. Діти засвоять основні поняття в програмуванні та розвинуть алгоритмічне мислення.

Яких результатів досягаємо:

Реалізація учнями власних ідей за допомогою програмування, розуміння зв’язків між створеною програмою та тим, що відбувається в світі Minecraft. Набуття вмінь логічно доводити правильність/неправильність роботи алгоритмів, виявлення в них помилок.

«Архітектура» (рівень 1)

Вік дітей: 8-16 років

Що вивчаємо:

Це курс для майбутніх архітекторів, дизайнерів та інженерів. Діти знайомляться зі всесвітньо відомими пам’ятками архітектури й конструюють їх з авторських наборів LEGO. Учні вивчать архітектурні стилі й напрями, зможуть їх розрізняти. Також діти навчаються працювати з олівцем, зображати план, фасад, розріз і перспективу будівель та споруд.

Яких результатів досягаємо:

Діти розвивають просторову уяву, вміння планувати, переносити свої ідеї на папір і втілювати їх. Курс передбачає багато командної роботи, під час якої учні навчаються розподіляти обов’язки, слухати одне одного й домовлятися.

Основні курси (4-й клас)

Science

Що вивчаємо:

Вік дітей: 4-й клас

Курс дає змогу на практиці, за допомогою яскравих масштабних моделей зануритись у світ фізики з елементами інженерії, хімії і математики; відчути фізичні величини (дійсно зрозуміти, що ж таке 1 ньютон, багато чи мало 1 паскаль, ампер або ом). Особливість курсу полягає в логічному послідовному вивченні матеріалу: кожна наступна тема є продовженням попередньої. На заняттях для дослідів використовуються фрукти, електроліти, сонячні панелі, реостати, амперметри, вольтметри, соленоїди...

Яких результатів досягаємо:

Юні дослідники поглиблюють навички творчої та наукової роботи: вони самостійно планують і проводять експерименти, навчаються творчо мислити, щоб розв’язувати практичні завдання.

Додаткові курси (4-й клас)

«Архітектура» (рівень 2)

Вік дітей: 9-16 років

Що вивчаємо:

Курс є продовженням «Архітектури. Рівень 1», тут діти краще засвоять вже вивчені поняття та опанують нові. Учні виконають нові творчі роботи на закріплення та використання засобів композиції. Також винахідники познайомляться з архітектурою країн світу, які існували в різні часи, та поринуть у світ сучасної архітектури. Ми продовжимо розвивати навички виконання ескізу та клаузури в робочому альбомі. Збільшена кількість творчих занять дає змогу максимально розкрити потенціал учня і втілити свої найсміливіші ідеї за допомогою LEGO.

Яких результатів досягаємо:

Дитина зможе створювати власні проекти з використанням заданого засобу композиції, застосовувати ряди Фібоначчі у створенні будівлі, споруди або ансамблю. Майбутній архітектор засвоїть риси та періодизацію стилів, поглибить знання з кожного із засобів композиції, познайомиться з об’ємно-просторовою композицією, вивчить нові архітектурні елементи, не характерні для країн Європи. Покращиться вміння працювати не лише в парі, а і в команді, розподіляти працю залежно від умінь та навичок компаньйонів. Ціннісне ставлення до проектів та роботи інших.

Підпишіться і слідкуйте за нашими
новинами в соціальних мережах